Site Menüsü
Site Haritası

Çakra Nedir

ÇAKRA NEDİR ?

Sanskritçe Çakra sözcüğü “tekerlek”, “çark” veya “halka” demektir. Enerjetik açıdan ise Çakra “girdap” anlamına gelmektedir. Enerji merkezi olan Çakra enerjetik bedende halka şeklindedir ve enerji Çakra halkasının üzerinde bir girdap gibi dönmektedir. Bunun dışında Çakra, iç yaşam enerjisinin döner merkezi, iç enerji kanallarının buluştuğu, enerjinin bedene girip çıktığı ve farklı enerji düzeylerine dönüştürüldüğü bir kesişme noktasıdır.

Çakra merkezleri bedenin muayyen bölgelerindeki enerji girdaplarıdır. Çakra girdaba benzer enerjetik bir yapıdır. Bu yapının dairesel kısmı bedenin dışında, merkezi ise bedenin içinde bulunmaktadır. Her Çakra girdabında enerji belirli titreşim oranında dairesel şekilde hareket etmektedir. Her Çakra merkezinin belli enerjetik titreşim oranı vardır. Bu enerji girdapları tüm insan yapısına nüfuz eden enerji dolaşımını kontrol etmektedir.

Çakra bir göbeğin etrafında dönen nilüfere benzemektedir. Göbek kısmı farklı alanlara ait enerjileri toplar ve dolaşımını sağlar. Enerjiler bu kısmın etrafında bir girdap biçiminde döner ve ritmik bir şekilde hareket eder. Böylelikle Çakra, sürekli uyumlu bir harekette bulunan bir nilüfer çiçeğine benzer. Nilüfere benzeyen enerji merkezleri omurgaya enerjetik olarak saplar aracılığıyla bağlanmaktadır. Merkezlerin çekirdekleri enerjinin bir katmandan diğerine aktığı etkileşim noktalarıdır.

Orijinal Yoga Sistemi’nde verilen bilgiler arasında Çakra bilimi de bulunmaktadır. Bedende bulunan “enerji merkezleri” Çakra olarak adlandırılmaktadır. Bu merkezleri geliştirmek ve kontrol etmek için Yoga Sistemi’nde verilen teknikler kullanılmalıdır. Maalesef günümüzde birçok kişi Yoga Sistemi’nde verilen Çakra bilgilerini alıp her tür spekülatif “çakra açma” yöntemini ortaya atmıştır. Bu tür yöntemlerin yarardan çok zararı vardır. Asılsız yöntemleri üreten kişiler mükemmel olmadıkları için doğal olarak mükemmel bir yöntem de yaratamazlar. Her zaman eksiklik ve uyumsuzluklar olacaktır. İyi niyetli olsalar dahi bu kişiler başkalarına zarar vermektedir. Yoga Sistemi’nde verilen Çakra bilgilerini kullanan ve bu bilgilere öze uymayan çalışmalar ekleyen en yaygın yöntem “Reiki” yöntemidir. Bu yöntem başlangıçta iyi gelse bile bir süre sonra Çakra sisteminin çökmesine yol açmaktadır. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler “Yoga: Prana Vidya- Biyoenerji Teknikleri” kitabında yer almaktadır.

Çakra merkezleri duygusal ve zihinsel enerjileri senkronize etmekte, enerjileri katmandan katmana iletmekte ve değiştirmektedir. Onlar, enerjiyi aşağı veya yukarı yönlendirir, hızlandırır ya da yavaşlatır, bir katmandan diğerine aktarır, böylece alanların enerjileri birbirilerini etkiler.

Çakra merkezleri hızla dönmekte olan enerji girdaplarıdır. Merkezlerin çekirdekleri enerjiyi sıkı bir akım halinde çeker ve belirli organlara dağıtırlar. Genel enerji alanından içeri gelmekte olan enerji akımı sayesinde hızlı dönme hareketi oluşur.

Çakra merkezleri alanların içindeki enerjiyi konsantre eden enerji girdaplarıdır. Onlar, su girdabının suyun içinde ve sudan meydana gelen bir oluşum olması gibidir. Bu nedenle, enerji alanındaki herhangi bir önemli değişim enerji merkezlerine yansımaktadır.

Sağlıklı Çakra sisteminde enerji merkezlerinin şekilleri dengeli, simetrik ve organiktir. Tüm parçaları birbirleriyle ritmik bir uyum içinde olduğu gibi hareketleri de harmoniktir. Merkezler hiçbir zaman durağan değildir. Girdapların dönüş hızları, sağlık durumuna ve akımın kalitesine göre değişmektedir.

Enerji, Çakra merkezinin çekirdeğinden girmekte, omurgaya ulaşmakta ve enerji kanalları aracılığıyla belirli organlara yayılmaktadır. Kişisel davranış biçimleri ve sağlık durumlarına göre enerji merkezlerinin boyutu, renk tonu, hareket hızı, parlaklığı, ritmi ve dokusu değişmektedir. Hastalık süreci boyunca enerji merkezlerinin uyumlu hareketleri bozulur ve maddesindeki doku değişir.

Ayrıca bilinç kalitesi, kişisel gelişim ve yeteneklerin derecesi de enerji merkezlerindeki değişimler sayesinde belli olmaktadır. Gelişmemiş bir insanda Çakra merkezleri küçüktür, hareketleri yavaş, renkleri solgun ve dokusu kabadır. Gelişmiş bir bireyde, enerji merkezleri daha geniş, daha hızlı, daha parlak ve daha ince dokudadır. Uyanmış ve tüm yeteneklerini geliştirmiş bir kişide ise Çakra merkezleri tam şekilde çalışmaktadır.

Çakra merkezlerinin hem belirli organlarla hem de belirli bilinç halleriyle özel bağları vardır. Enerji merkezlerinin esas işlevleri bedene ve enerji katmanlarına enerjiyi çekmek ve dağıtmak, enerji katmanlarındaki Çakra çıkışlarıyla olan dinamik bağları sağlam tutmaktır. Merkezlerin işlevlerinden biri, değişik alanlar arasındaki etkileşimi koordine etmektir. Bedenin durumu sadece enerjinin akış hızıyla değil, aynı zamanda ritimdeki uyumun derecesi ile de etkilenmektedir. Normal enerji akışını bozan herhangi bir blokaj, canlılığın kaybına ve sağlığın kötüleşmesine sebep olmaktadır.

Maalesef piyasada bulunan “yoga”, reiki, biyoenerji ve şifacılık kitaplarında Çakra konusuna ilişkin çeşitli yanlış kavramlar bulunmaktadır. Şu an piyasada mevcut bir sözde yoga kitabında yazar Çakra merkezlerini anlatarak şunu öne sürüyor: “Bu enerji çarkları omurganızın etrafında dönerek onu sarar”. Belli ki yazarın pratik tecrübesi yok ve Çakra merkezlerini görme gücünü geliştirmemiş. Enerji merkezleri omurganın etrafında dönmemekte ve omurgayı sarmamaktadır. Onlar girdap şeklinde omurgadan çıkarak bedenin yüzeyine doğru uzanmaktadır.

Daha da kötüsü yazar “çakra meditasyon” bölümünde enerji merkezinin “omurgayı önden ve arkadan bir bant gibi sarmaladığını” vurguluyor ve bu şekilde düşünmeyi öneriyor. Bu tür düşünme ve odaklanma Çakra merkezindeki enerji akımını kesinlikle bozacaktır, çünkü genel Çakra akımına terstir.

Ayrıca yazar: “Bedenimizde yedi ana Çakra vardır. Bu ana enerji kanallarına bağlı yüzlerce başka enerji kanalı da vardır” açıklamasını yapıyor. Çakra olarak isimlendirilen şey “enerji kanalı” değil enerji merkezidir. Enerji kanalları ile enerji merkezlerini karıştıran insanın Çakra konusunda kitap yazmaya hakkı bile yoktur.

Çakra’lar bedene enerji aktaran merkezlerdir. Her bir Çakra farklı bir enerjinin giriş kapısıdır. Bu giriş kapıları tıkandığında bedeni besleyen enerji kısıtlanmaktadır. Bu enerji kısıtlanması belirli organları güçsüz düşürerek hastalıklara neden olmaktadır.

Enerji merkezleri evrensel enerjiyi alıp dönüştürürler ve organizmanın çeşitli düzeylerine dağıtırlar. Çakra’lar, yaşam enerjisini evrenden, çevreden ve tüm enerji yapılarından alarak maddi beden ve süptil bölgelerin yaşaması için gerekli frekanslara dönüştürürler. Bununla birlikte gerekirse çevrelerine de enerji verirler. Çakra sistemi aracılığıyla insan çevreyle ve evrenin farklı düzeyleriyle sürekli bir alışveriş içinde olur.

Prana olarak anılan evrensel enerji beyaz renktedir ve parlak küreciklerden ibarettir. Beyaz enerji Çakra merkezleri tarafından emilmekte, sindirilmekte ve bileşenlere ayrılmaktadır. Beyaz enerji altı tür renkli enerjiden oluşmaktadır. Bu altı enerjinin renkleri gökkuşağının renklerine denk gelmektedir. Beyaz enerji kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkli enerjileri içermektedir.

Her Çakra beynin muayyen bölgesini açan veya uyandıran bir anahtar veya düğmedir. Birçok insanda bu enerji merkezlerinin aktivitesi çok düşüktür. Belirli tekniklerin uygulanması ile Çakra’lara odaklanma Çakra’lardan geçen enerji akımını artırır ve Çakra’ların aktifleşmesi, canlanması ve çalıştırılmasına yardım eder. Bu da beyindeki uyuşuk olan bölgeleri ve bu bölgelere özgü sinirsel ve zihinsel düzeylerdeki yetenekleri uyandırarak bilincin genellikle ulaşılamaz yüksek düzeylerinin tecrübeden geçirilmesini sağlar.

Sanskrit dilinde yazılmış metinlerde 88.000 Çakra merkezinden söz edilmektedir. Buna göre, insan bedeninin hemen hemen her bölgesinde enerjinin alınışı, dönüştürülmesi ve iletimi işlevlerini gerçekleştiren enerji merkezleri vardır. Çakra merkezlerinin çoğu çok küçüktür ve enerji sisteminde önemsiz rol oynamaktadır. Yalnızca 40 kadar ikincil Çakra önemli işlevler icra etmektedir. Bunların çoğu gövdede, boyunda, avuç içleri ve ayak tabanlarında yerleşiktir.

Yedi esas Çakra mevcut olup, bunlar omurganın merkezinden geçen Suşumna Nadi kanalında yer almaktadır. Suşumna Nadi apış arası bölgesinden başlayarak kafanın tepesinde bitmektedir. Çakra’lar Nadi olarak tanımlanan enerji kanalları şebekesiyle bağlantıdadır. Nadi’ler sinir sistemiyle bağlantılı, ancak doğası daha ince olan enerji kanallarıdır.

Her Çakra’nın bir karakteristik rengi ve belirli sayıda taçyaprağı olan nilüfer çiçeği şeklinde simgesi vardır. Nilüfer bireyin spiritüel hayatta geçmesi gereken üç aşamayı simgelemektedir. Bu aşamalar bilgisizlik, isteklilik ve aydınlanma aşamalarıdır. Bunlar spiritüel gelişmenin, farkındalığın en alt halinden bilincin en yüksek haline yükselişini temsil etmektedir.

Nilüfer çiçeğinde Bica Mantra yani “ses titreşim tohumu” çizilmiştir. Bica Mantra enerji merkeziyle bağlantıda olan belirli bir enerjiyi ve Çakra’ya girip çıkan enerji kanalını temsil etmektedir. Çakra simgesinin ortasında Çakra’nın elementi ve Bica Mantra’sıyla bağlantısı olan geometrik sembolden oluşan Yantra resmi vardır. Sanskritçe Yan “alıkoymak” veya “bekletmek” demektir. Tra sözcüğü ise “özgürleşme” anlamına gelmektedir. Böylece Yantra sözcüğü “bekleterek özgürleştirmek” manasındadır. Yantra bir resim veya simgedir ve birey dikkatini bu simgenin içinde bekleterek zihnini maddi düşüncelerden özgürleştirmektedir.

Yedi esas Çakra şunlardır:

  1. Muladhara Çakra
  2. Svadhisthana Çakra
  3. Manipura Çakra
  4. Anahata Çakra
  5. Vişuddha Çakra
  6. Acna Çakra
  7. Sahasrara Çakra
Üyelik Girişi
Yoga Academy Video

 Yoga Academy Videoları

Yoga Forum Sitesi

 Yoga Forum Sitesi

Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam227
Toplam Ziyaret286931
Yoga Academy Etkinlik Takvimi
Hava Durumu
Anlık
Yarın
17° 17° 12°