Site Menüsü
Site Haritası

Yoga Asanalar Nasıl Yapılır

Yoga Asanalar Nasıl Yapılır ?

Yoga Hareketleri

Sağlam bir temel olmaksızın binanın ayakta kalamayacağı aşikardır. Yama ve Niyama basamaklarının uygulanması da (Bakınız: Yoga Nedir, Ne Değildir?, Akif Manaf, İnkilap Yayınevi, 2007) Asana’ların yapılması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu basamaklar uygulanmaksızın icra edilen Asana’lar basit bir yoga asanalar nasıl yapılırcambazlıktan ibarettir. Duruşlar sabır, metanet, disiplin içinde ve düzenli olarak yapılmalıdır. Asana’lar uygulandığında yüz kasları, kulak ve gözler gerilmemeli, nefes alış-verişleri ise dengelenmelidir. Bütün duruşlarda nefes ağızla değil burunla alınıp verilmelidir. Asana yapıldığı zaman ve pozisyonda kalırken nefes hiç bir zaman tutulmamalıdır. Duruş yapılırken önce beden doğru pozisyonu almalı sonra gözler kapanmalı ve zihin vücudun belli bölgelerine odaklanmalıdır. Asana uygulamaları esnasında beden aktif zihin ise pasif olmalıdır ki herhangi bir yanlışlık yapıldığında tespit edilip düzeltilebilsin. Duruşlar tamamlandıktan sonra sırtüstü yatıp ve en az 10-15 dakika tam derin gevşeme uygulanmalıdır.
Günümüzde pek çok kişi Asana’ları jimnastik şeklinde yaptırarak insanları kandırmaktadır. Böyle çalışmalar Yoga adı altında sunulmakta olsalar da Orijinal Yoga Sistemi’nin etkilerine sahip değildirler. Asana uygulamaları jimnastik egzersizleri değildir. Bunlar birer tekniktir ki bedene uygulanarak insanda farkındalığı, derin gevşemeyi, yoğunlaşma kapasitesini ve konsantrasyonu geliştirir. Ayrıca, bu teknikler kasları güçlendirmek, esnetmek, masaj etkisi yaratmak ve iç organları aktifleştirmek suretiyle bedeni çok sağlıklı kılmaktadır. Asana’lar bezleri ve iç organları etkileyerek tedavi etmektedir ve sinir sistemindeki elektrokimyasal aktiviteleri düzene sokmaktadır.
İki tür spor egzersizi mevcuttur:

 1. İzotonik
 2. İzometrik

1. İzotonik tipli egzersizlerde kaslar kısalmakta, ancak kaslardaki gerginlik derecesi aynı kalmaktadır. Örneğin, yürüyüş, bisiklet çevirmek, yüzmek, koşu, yavaş koşu, zıplama vb. Bu egzersizler kardiovasküler sistemin çalışmasını artırmakta, düzenli ve uygun miktarda yapılmaları halinde fiziksel sağlığı geliştirmektedir.

2. İzometrik tipli egzersizlerde kasların uzunluğu değişmemekte, fakat kaslardaki gerginlik derecesi artmaktadır. Örneğin, ağırlık kaldırma. Bu egzersizler kas kütlesini artırmakta, kas yapmak için kullanılmakta, bununla birlikte direnci ve fiziksel dayanıklılığı geliştirmemektedir. İzometrik tipli egzersizler kardiovasküler sisteme şiddetli gerginlik yüklemektedir. Hatta küçük el kaslarının izometrik kasılması kalp atışlarını çok yüksek derecede hızlandırabilir ve bu yüzden izometrik tipli egzersizler özellikle kalp rahatsızlıkları olan kişiler için tehlikelidir ve fiziksel antrenman için yoga duruşları egzersizönerilmemektedir.

Yoga duruşları egzersizlerden farklı olarak kardiovasküler sistemde gerginlik yaratmamakta, fiziksel sağlık ve dayanıklılığı geliştirmektedir. Dolayısıyla, gerek sağlıklı gerekse rahatsızlığı olan kişiler için yararlıdırlar. Asana’lar hem beden hem de zihin için faydalı olup, bedenin ve zihnin günümüzde yaygın olan günlük gerginlik ve strese karşı tepkisini olumlu bir şekilde değiştirmektedirler. Asana uygulaması zihinsel fonksiyonları dengeye sokmaktadır, böylece zihin strese dayanıklı bir hal almakta, strese kapılmamakta, stres altında ezilmemekte ve stresin olumsuz etkilerinden kurtulmaktadır. Duruşta kalma sırasında zihin bedenin belli bölgelerine odaklanmaktadır, böylece zihinsel konsantrasyon ve fiziksel canlılık artmaktadır.

20 dakika Yoga çalışması sağlık açısından bir saat jimnastik antrenmanından daha etkileyicidir. Bir Asana’nın uygulanması 10 jimnastik egzersizinden daha etkileyicidir. Asana’ların jimnastik egzersizlerinden daha etkileyici olmasının sırrı hareketlerin yavaş ve bilinçli yapılması, nefesin hareketle senkronize edilmesi ve duruşta bir süre kalınmasıdır. Yavaş, bilinçli hareket ve duruşta kalma sayesinde kaslar, kirişler ve bağlar uzamakta, güçlenmekte, sıkılaşmakta ve sağlam kılınmakta, eklemler esnetmekte, bedenin enerjisi dengelenmekte ve konsantrasyon artmaktadır. Jimnastik egzersizleri kalbi gerip yıpratmakta ve enerjiyi tüketmekte iken duruşlar gerginliği attırmakta ve enerjiyi artırmaktadır. Bunun dışında yavaş hareket ve duruşta kalma iç organları ve bezleri canlandırmakta ve onların fonksiyonlarını düzene sokmaktadır.

 yoga hareketleriBirçok spor türü vardır ki kasları zorlayarak sıkıştırıyor ve şişiriyor. Zaman içinde böyle şişirilmiş kaslarda ağrılar meydana çıkıyor ve spor bırakıldığında hızla yağlanma başlıyor. Yoga çalışmaları ise kasları esnetiyor, uyumlu şekilde geliştiriyor ve normal boyutlarına ulaştırıyor. Spor yaparken çabuk çalışan kas hareketin hızıyla sürüklenmekte ve sertleşmektedir, oysa Asana yaparken yavaş çalışan kas kendi gücünü kullanmakta ve esnemektedir. Sporda yapılan sert hareketler, kaslarda oksijen yetersizliği yaratıyor ve bu yüzden solunum sıklaşıyor. Akciğerler zorlanıyor ve kalp yorularak yıpranıyor. Oysa sağlıklı olmak için yalnız kaslar değil tüm iç organlar ve salgı bezleri dengeli bir şekilde çalışmalıdır. Yoga çalışmaları bedende artı bir enerji üreterek denge sağlamakta ve bu enerji ve dengeyi korumaktadır.
Asana’lar ve jimnastik egzersizleri bir arada yapılmamalıdır çünkü bu iki çalışma birbirini tamamlayıcı değildir. Asana’larda hareketler yavaş yavaş odaklanarak ve bilinçli halde uygulanmakta, oysa jimnastik egzersizleri hızlı, sert ve bilinçsiz bir şekilde yapılmaktadır. Jimnastik egzersizlerinde aynı hareket defalarca tekrar edilmektedir, oysa duruşlar uygulanırken çok az hareket yapılmakta ve duruşta bir süre hareketsiz kalınmaktadır. Duruşlar esnasında her bir hareketin yapılışında fiziksel ve zihinsel işlemlerin bilinçli bir şekilde gözlemlenmesi beden ve zihin arasında uyum sağlamaktadır. Duruşlar uygulanırken enerji depolanmaktayken jimnastik egzersizleri yapıldığında enerji tüketilmektedir. Bu nedenle Asana uygulamaları sonrasında birey kendini tazelenmiş ve enerjik hissetmektedir. Oysa ki jimnastik egzersizleri yaptıktan sonra birey kendini yorgun ve bitkin hissetmektedir. Duruşta kalırken enerji korunmakta ve enerji akımları güçlenmektedir, böylece birey kendini dinlenmiş, canlı ve neşeli olarak duyumsamaktadır. Duruşlar uygulanırken iç organlar masaj etkisi alarak canlanmaktadır, jimnastik egzersizleri uygulamasında ise iç organlar gerilmekte ve yıpranmaktadır. Asana’lar uygulanırken kaslar şekillenmekte, oysa jimnastik egzersizleri yapıldığında kaslar şişmektedir. Asana’lar ile beden esneklik kazanmaktayken jimnastik egzersizlerinde beden sertleşmektedir. Yoga duruşları yalnız bedeni değil zihni de etkilemektedir; insan kendini huzurlu ve sağlam hissetmektedir. Jimnastik egzersizleri ise yalnızca bedeni etkilemektedir. Asana’ları uygulayan insan her zaman sağlam, güçlü, kararlı ve genç görünmektedir.

Kalp rahatsızlıkları olan kişiler için jimnastik egzersizleri sakıncalı olarak görülürken yoga bu kişilere pek çok duruşun yapılması önerilmektedir. Yoga duruşları dakikada sadece 0.8 - 2.5 Kaloriyi gerektirirken jimnastik egzersizleri için gerekli kalori ihtiyacı dakikada 3 - 20 kaloriye kadar çıkmaktadır. Bundan da açıkça anlaşılabileceği üzere zayıf, halsiz, rahatsız ve yaşlı insanlar dahi duruşları başarıyla uygulayabilir. Diğer yandan, duruşlar yapılırken az kalori harcanmasına rağmen sinir sistemi düzene girmekte ve kilo-boy dengesi geliştirilmektedir. Duruşlar kasların kütlesini artırmasa bile kasları uyumlu bir şekilde geliştirmekte ve iç organların fonksiyonlarını düzene sokmaktadır. Asana’ların uygulanması birçok hastalıkları önlemekte ve tedavi etmektedir. Duruşların yapılması daha yararlı ve avantajlı olduğu için jimnastik egzersizlerinin yerini alabilir. Jimnastik egzersizlerinin yapılması için özel yer ve aletler gerekmektedir, oysa Yoga çalışmaları için bunlara ihtiyaç yoktur. Asana çalışmalarında uygulanan statik esneme jimnastik egzersizlerinde uygulanan dinamik esneme işlevinden daha güvenlidir, çünkü duruşlar yapılırken kaslara ve dokulara ani, sert bir gerilme uygulanmamaktadır. Çoğu zaman dinamik esneme şiddetli kas ağrılarına yol açmaktadır, oysa statik esneme acı vermez, tam tersi bedende bulunan ağrıları giderir. Yoga gerçekten bedeni sağlıklı ve zihni canlı tutmak için çok yönlü bir sistemdir.

Duruşlar birbirinden farklı olsa bile hepsi organizmada tüm sinir kas sisteminin gereken canlılığını sağlamakta ve doğru gerginlik derecesi oluşturmaktadır. Bu nedenle duruşlar yapılırken iki prensibe dikkat edilmelidir:

1. Prensip: Duruşlar yapılırken hareketler yavaş, dengeli ve sağlam bir şekilde icra edilmeli ve her türlü ani hareketlerden kaçınılmalıdır.
2. Prensip: Duruşta kalırken kaslardaki lüzumsuz gerginlik atılmalıdır, duruşta rahat ve gevşek bir şekilde kalınmalıdır.

 yoga duruşları nasıl yapılırDuruşlar bu iki prensibe uyarak yapıldığında sinir sistemi ve kas sistemi arasında etkili bir koordinasyon gerçekleşmektedir. Böylece tonik refleks sistemi düzene girmektedir. Tonik refleks sistemi tüm kas gruplarını kontrol etmekte ve hareketlendirmektedir. Refleks kaslara belli bir canlılık kazandırmaktadır. Bu sistem kaslarda ve tüm bedende belli bir gerginlik derecesi oluşturmakta, fiziksel ve zihinsel davranışları etkilemektedir. Kaslardaki gerginlik derecesi doğru olduğu takdirde beden hep canlı ve sağlıklı kalır. Asana'lar tonik refleks sisteminin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Günümüz kent insanı doğadan koptuğu, bedenini yeterince çalıştırmadığı ve düzensiz beslendiği için sağlığını her gün biraz daha kaybetmekte olduğundan çeşitli hastalıklara yenilmeye mahkumdur. Az da olsa her gün yapılan sabit duruşlar, yavaş ve nefesle senkronize edilen hareketlere dayanarak hastalıkları uzak tutmaktadırlar. Duruşlar yapılırken hareketler bilinçli, yavaş ve huzur içinde uygulanmalıdır. Yavaş hareketlerle çalıştırılan kas kendi güç ve esnekliğini kullanmakta ve dengeli bir şekilde gelişmektedir. Esneklik kazanmayan kas etkili olamaz. Asana uygulanırken bilinçte gerçekleşen yapıcı çalışma ve zihinsel tutum yavaş hareketler sayesinde kasların, eklemlerin, iç organ ve salgı bezlerinin olumlu etkilenmesinin sırrıdır.

Asana’lar statik ve dinamik şekilde yapılmaktadır. Statik şekilde yapılan duruşlar enerjetik ve zihinsel bedeni daha ince ve güçlü yönde etkilemektedir. Statik uygulanan duruş tekniğinde beden bir duruşta birden beş dakikaya kadar hareketsiz kalmaktadır. Bu Asana’lar iç organlara, bezlere ve adalelere masaj yapmaktadır ve asanasinir sistemini gevşetmektedir. Statik duruşlar beyinsel ve zihinsel aktiviteleri dengeler, bireyin konsantrasyon kapasitesini artırır ve meditasyona hazır kılar, hislerin kontrolünü artırır ve bireyi Pranayama ve Pratyahara basamaklarına hazırlar. Asana uygulamalarında nefes her zaman burundan alınıp verilmeli ve duruşun yapılmasıyla uyumda olmalıdır.
Statik duruşlarda sağlanan yararlar bedenin duruşta sabit kalmasından kaynaklanmaktadır. Asana, yani sabit duruşun olumlu etkisini artırmak için:

 1. Duruşta belli bir süre durulmalı;
 2. Duruşta kıpırdamadan kalınmalı;
 3. Solunum doğru olmalı;
 4. Zihin belirli bölgelere odaklanmalı.

Duruşta kalırken zihinsel durum çok önemlidir. Zihin yapılanları huzur içinde izlemeli ve odaklanmalıdır. Sabit duruşlarda sinir sistemi, kan dolaşımı, sindirim sistemi, solunum, salgı bezleri, üreme sistemi, kaslar, kemikler, eklemler, iç organlar, boşaltım sistemi, duygusal ve psikolojik durum da olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Sabit duruşta kalma süresi birey çalışmalarında ilerledikçe uzamaktadır.

Sabit bir duruşta kalırken gözler kapatılmalı ve zihin bedenin tepkilerini içten izlemelidir. Hata varsa tespit edilmeli ve düzeltilmelidir. Eğer kaslarda lüzumsuz kasılma varsa kaslar gevşetilmelidir. Sabit kalındığı sürede nefes hızlanmamalıdır, tam tersi sakin ve derin olmalıdır. Eğer nefes hızlanıyorsa duruştan çıkılmalıdır. Sabit duruşta hareketsiz kalmanın zorluğu yalnız bedenden değil zihinden de kaynaklanmaktadır. Rahatsız ve gergin zihin hep kıpırdamak ister. Hatta beden duruşta rahat etse bile zihin hareket etmek ister. Kontrolsüz zihin eğitilmemiş maymuna benzemektedir. Böyle bir zihin, maymun gibi hareketli ve kurnazdır ve bedeni harekete geçirmek için her türlü nedeni bulmaktadır. Bu tür durumlarda zeka devreye girmelidir ve zihni kontrol altına alarak zihnin bedeni rahat bırakmasını sağlamalıdır. Zihin zekanın araya girmesinden hoşlanmamaktadır ve duyguları kullanarak bir duygusal baskı yaratmaya çaba gösterecektir. Birey sıkılmaya başlayacaktır. Bu zaman bilinç araya girmelidir ve uygulamanın sağlığa ne kadar yararlı olduğunu zihne hatırlatarak duyguları sakinleştirmelidir. Zamanla, farkındalık artıp, zihin ve duygular kontrol altına girdikçe beden duruşta daha uzun süre kıpırdamadan sabit kalabilecektir. Zihinsel gerginliğin kaldırılması ve zihnin sakin ve huzurlu olması için hareketler nefes alış verişleriyle senkronize edilmelidir. Hareketler nefesle bağdaşmazsa zihinsel huzur sağlanamaz, gereken dikkat verilemez ve Asana beklenen olumlu sonucu vermez. Asana yapılırken yaşanmalı ve hissedilmelidir. Zeka, düşünce ve duyguları izleyerek analiz ederse, bedenle diyalog kurmak kolaylaşmaktadır.

duruşlarAsana’lar doğru, bilinçli ve dikkatli bir şekilde yapıldığı takdirde bedeni tedavi eder ve sağlığı korur. Ancak odaklanmadan, mekanik olarak ve dikkatsizce veya bedeni zorlayarak yapılan duruşlar yarar yerine zarar verebilir, çünkü duruşlar yalnız kas ve eklemleri değil, iç organları ve salgı bezlerini de etkilemektedir. Mesela, duruşta kalırken nefes dengelenmezse, kan beyine hücum edebilir. Bu yüzden duruş yapılırken zihin bedenin tepkilerini izlemelidir. Bedenin tepkilerini dikkatle izleyerek, bedenin hangi duruşlardan hoşlanıp hoşlanmadığını tespit edebiliriz. Bedenin hoşlandığı duruşları günlük çalışmamızda uygulamalıyız. Birey bünyesine göre günlük kişisel çalışma programını hazırlamalıdır. Derslerde herkesin yapması gereken programı uyguluyoruz. Her gün evde yaptığınız çalışma bünyenize göre ayarlanmalıdır. Çoğu zaman başlangıçta bedenin hoşlanmadığı duruş bir süre sonra beden geliştikçe daha rahat ve keyifle yapılabilmektedir. Bu nedenle derslerde yapılan program mümkün olduğu kadar uygulanmalıdır.

Dikkatsizce ve bir robot gibi uygulanan duruşlar beklenen olumlu sonucu vermez. Yeterince zamanınız yoksa, acele ederek yedi duruş yapmak yerine acele etmeden, yavaş yavaş ve dikkatle üç duruşun yapılması daha olumlu sonuçlar verecektir. Kitapta verilen duruşlar kolay yapılabilinenlerden daha çok çaba gerektirenlere doğru sıralanmıştır. Kolay yapılan duruşlar bedeninizi geliştirerek daha çok çaba sarf edilmesi gereken duruşlara hazır kılacaktır. Duruşları sabırla ve acele etmeden uygularsanız çok çabuk ilerlersiniz.

Duruşlar dinamik şekilde yapıldığında kaslar, eklemler ve tüm vücut esnekleşir, kan dolaşımı ve metabolizma hızlanır, enerji tıkanıklıkları kalkar, oksijen alınması artar, beden ısınarak terler, adale ve cildin tonu artar, akciğerler güçlenir, sindirim ve boşaltım sistemleri aktifleşir. Dinamik şekilde yapılan duruşlar Surya Namaskara, Çandra Namaskara, dinamik Pasçimottanasana, dinamik Halasana, Pavanmuktasana duruşlar serisi vb. serilerdir.

Duruşların dinamik şekilde uygulanması Karana olarak adlandırılmaktadır. Karana uygulandığı zaman duruşta sessiz ve hareketsiz durmak yerine, nefesin ritmine göre asana bir duruştan diğer duruşa geçiş yapılmaktadır. Hareketler yavaş ve akıcıdır. İki tür Karana mevcuttur:

1. Aynı duruşun defalarca dinamik bir şekilde uygulanması. Nefesin ritmine göre temel duruştan çıkıp tekrar temel duruşa dönüş yapılmaktadır. Bu üç, beş, yedi ya da daha fazla yapılabilir. Beden tekrarlamalardan çok hoşlanmaktadır. Yavaş ve ritmik hareketler sinir sistemini sakinleştirmekte, yatıştırmakta ve dengelemektedir.

2. Bir duruştan başka duruşa akıcı, yavaş ve ritmik bir şekilde geçiş yapılmaktadır. Hareketler nefesle uyumlu ve senkronizedir. Önce duruşlar statik şekilde yapılmalı ve duruşlara alışkanlık kazanılmalıdır. Sonra nefes ve odaklanma yetisi geliştirilmelidir. Yalnız bundan sonra Karana şeklinde duruş dizimleri yapılabilir.

Duruşların uygulanması beş aşamada gerçekleşmektedir:

1. Duruşa hazırlık
2. Duruşa giriş
3. Duruşta kalma
4. Duruştan çıkış
5. Gevşeme ve inceleme.

1. Duruşa hazırlık. Asana seçilmekte ve önce zihinde yapılmaktadır. Asana zihinde yapılırken beden ve kaslar hareketlerin yapılmasına hazırlanmaktadır. Aynı anda birkaç derin nefes alıp vererek bedenin tüm kasları gevşetilmelidir. Derin nefes hem kasları gevşetmekte hem de bedende duruşun yapılması için gereken enerjiyi depolamaktadır.
2. Duruşa giriş. Nefes alış verişleri hareketlerle senkronize edilmelidir. Hareketler yavaş ve bilinçli olmalıdır. Yavaş ve bilinçli hareketler bedende sakinleştirici ve yenileyici bir etki yaratmaktadır. Hareketler yapılırken kaslar lüzumsuz kasılmamalıdır, çünkü kasılan kas zor esnemektedir. Uygulama esnasında kaslar gevşekse, beden kolaylıkla gereken şekli bulur. Eğer geçiş duruşun uygulanması zor geliyorsa o duruşta kalın ve bir süre sonra bedeniniz yeterince geliştiği ve geçiş duruşu rahat bir şekilde yapıldığı takdirde son pozisyona doğru ilerleyin. Acele etmeyin; geçiş duruşlarının doğru ve rahat yapılması son pozisyonunun doğru uygulanmasına yardım etmektedir.
3. Duruşta kalma. Bu aşama her ne kadar pasif görünürse görünsün, bedende yogaönemli işlemler gerçekleşmekte ve kaslar esnemektedir. Esneyen kaslara odaklanarak nefes verirken kaslar gevşetilmelidir. Bu şekilde gevşetilen kaslar daha iyi esnemektedir. Böylece kaslar zorlanarak değil, düşünce, nefes ve gevşetme aracılığıyla esnetilmelidir. Duruşu uyguladığınızda bedeninizi gözlemleyin. Gereksiz tüm kas gerilimlerini ve gerginlikleri kaldırın. Burundan normal nefes alıp vererek kitapta gösterilen bölgelere odaklanın. Bu hareketsizlikte rahat kalabildiğiniz kadar kadar kalın. Simetrik şekilde yapılan duruşlarda, yani bir sağ birde sol taraftan yapılan uygulamalarda, her iki yöndeki duruşta da eşit süre ile kalınmalıdır. Bu şekilde, bedendeki eşitsizlikler dengelenmekte ve giderilmektedir. Duruşta kalma sırasında bir rahatsızlık ya da bir ağrı ortaya çıkarsa, derhal uygulamayı bırakın.
4. Duruştan çıkış. Duruşta yeterince kaldıktan sonra yavaş, bilinçli hareketlerle ve nefes alış verişlerini hareketlerle senkronize ederek duruştan çıkın. Çıkış, duruşun tüm etkisini korumak için girişte olduğu gibi tüm ayrıntılarıyla yerine getirilmelidir.
5. Gevşeme ve inceleme. Her duruş kitapta gösterilen dinlenme pozisyonu ile bitirilmelidir. Duruşun uygulanması kendimiz için özel bir yemek pişirip bu yiyecekleri yemek gibidir ve dinlenme pozisyonunda onu hazmediyoruz. Zamanınız ne kadar sınırlı olursa olsun, uygulamanızı dinlenme pozisyonu yapmadan bitirmeyin. Bu sürede solunum normale dönmelidir. Derin nefes alıp verin. Sabit duruş süresinde kasılan kaslardan kan dolaşımı sistemine döner. Gevşeme esnasında kan gevşetilen kaslara dolar ve kasları toksinlerden temizler. Derin solunum bu işlemlere yardım etmekte olup, bu işlemleri tamamlamak için akciğerlere kısa bir süre tanımak gerekir. Gevşeme sırasında vücudunuzu inceleyin ve organizmanızın nasıl etkilendiğinin farkına varın.

Asana uygulanmasında farkındalık çok önemlidir. Bu uygulamanın amacı yaşamın bütün boyutlarını yani fiziksel, bedensel, enerjetik, zihinsel, duygusal, sinirsel ve ruhsal boyutları etkilemek, birleştirmek, bağdaştırmak ve uyumda tutmaktır. İlk bakışta, bedenin farklı bölgelerinin hareketleriyle uğraştığı için Asana’ların yalnız bedensel boyutu etkilediği düşünülebilir. Gerçekte ise duruşlar farkındalıkla birleştirildiğinde yaşamın bütün boyutlarını çok derin bir şekilde etkilemektedir. Bu açıdan farkındalığın birçok boyutu vardır. Asana yapılırken birey beden hareketlerinin, duruşun, nefesin ayarlanmasının ve eşzamanlılığının, zihinsel konsantrasyonun, vücut izleniminin, enerji akımının, bedenin belli bölümlerine odaklanmanın, düşüncelerinin ve hissettiklerinin farkında olmalıdır. Bu durumda akla gelen düşünceleri birey sadece seyretmeli; onlara ne takılmalı ne de onlardan ürkmelidir. Düşünceler bir zihinsel enerjidir. Birey düşüncelerin farkında olmalı, pasif bir seyirci kalmalı, onların akışını izlemeli, onlara tutunmamalı ve akıp gitmesine izin vermelidir.

Herhangi bir duruş yapıldıktan sonra bu duruşa karşı olan veya mukabil bir duruş yapılmalıdır. Söz gelimi, omurgayı arkaya geren duruş sonrasında omurgayı öne geren duruş yapılmalıdır veya gövdenin sağa dönük olan duruşu sonrasında sola dönük duruş yapılmalıdır. Bu bedeni dengeli hale getirmek için çok önemli prensiptir. Genelde insan vücudunda sinirsel ve enerjetik dengeler bozulduğu için bedenin bir tarafı daha güçlü veya esnektir. Karşı veya mukabil duruşlar yaparak bedenin her iki tarafı aynı güç ve esnekliğe ulaşmaktadır.
Asana’lar günün içinde herhangi bir zamanda yemekten iki saat sonra yapılabilir. Ama en iyi zaman güneşin doğuşundan bir saat öncesidir. Günün bu zamanı Yoga’da Brahmamuhurta olarak adlandırılmaktadır. Brahmamuhurta saati Yoga çalışmaları için en etkin zamandır, çünkü bu süre zarfında atmosfer temiz ve sakindir, mide ve bağırsakların aktivitesi durmuştur, sinir sistemi gevşek, zihin günlük düşüncelerden arınıktır. Akşam, güneş batmadan bir saat önce de Yoga çalışmaları için çok iyi zamandır.

Sabah saatlerinde beden sert olduğundan duruşları yapmak o kadar da kolay değildir. Bununla birlikte zihin dinlenmiştir. Zaman ilerledikçe zihnin tetikliliği ve kararlılığı azalmaktadır. Duruşlar düzenli yapıldığı durumda vücudun sertliği geçmekte ve Asana’lar daha iyi bir şekilde uygulanabilmektedir. Akşamları vücut daha esnektir ve duruşlar daha kolaylıkla yapılabilir. Sabah pratiği insanın işinde başarısını artırmaktadır. Akşam pratiği ise günün yorgunluğu ve gerginliğini geçirerek insanı dinç, sakin ve huzurlu kılmaktadır. Böylece ayakta yapılan duruşlar sabah, oturarak ve yere yatarak yapılan duruşlar ise akşam uygulanmalıdır.

Asana uygulaması sırasında mevsime göre rahat giysiler kullanılmalıdır. Çalışmalar aynı yerde ve aynı saatlerde yapılırsa daha etkileyici olur, çünkü beden olumlu refleksler oluşturmaya başlar. Çalışmalardan hemen sonra çok sıcak veya çok soğuk duş alınmamalıdır, zira bu çalışma esnasında organizmada oluşmuş düzenli kan dolaşımını bozmaktadır. Asana uygulamalarının üzerinden yalnız 30-40 dakika sonra spor yapılabilir, çünkü hemen yapılan sert bir spor bedende oluşmuş olumlu sinirsel ve zihinsel etkileri yok edici etki yaratır. Her gün en az 15-20 dakikanızı Yoga çalışmalarına ayırın.

Duruşlar güneşin altında veya sıcak bir yerde yapılmamalıdır. Birey güneşlendikten yalnız iki saat sonra duruşları yapabilir. Asana’lar temiz, havadar ve sessiz bir yerde yapılmalıdır. Duruşlar yamuk veya çıplak bir yerde yapılmamalıdır. Düz yere battaniye veya minder serip üstünde duruşları yapabilirsiniz.
Eğer duruşlar ayna karşısında yapılırsa o zaman ayna yere dikey vaziyette olmalı ve zemine kadar inmelidir. Aksi takdirde aynanın açısı yüzünden duruşlar yana yatmış gözükür. Aynanın boyu zemine kadar uzanmıyorsa baş aşağı duruşlarda kafa ve omuzların pozisyonu gözükmeyecektir.
Asana uygulamalarının bir amacı bireyi en iyi sağlık durumuna ulaştırmak ve bu durumu hayat boyu korumaktır; diğer amaç bireyi Yoga’nın sonraki basamaklarına hazırlamaktır. Asana uygulaması bir kaç safhada gerçekleşmektedir:

1. Birinci safhada birey duruşu doğru şekilde yapmayı öğrenmektedir. Bu safhada kaslar güçlenmekte ve esnekleşmektedir.

2. İkinci safhada uzun süre duruşta kalınmakta ve bedenin belirli bölgelerine odaklanılmaktadır. Bu safhada organlar güçlenmekte ve bedensel rahatsızlıklar yenilmektedir.

3. Üçüncü safhada birey pozisyonda kalarak bedendeki enerji akımlarına odaklanmakta ve onları düzene sokmaktadır. Bu safhada geride kalan rahatsızlıklar kaybolmaktadır.

4. Dördüncü safhada birey duruşta kalarak zihnini belli bir Çakra üzerine yoğunlaştırarak Çakra'nın enerji titreşimini düzene sokmaktadır. Bu safhada Çakra titreşimleri uyuma girmektedir.

5. Beşinci safhada birey duruşta kalarak Suşumna Nadi kanalını aktifleştirir. Bu safhada Suşumna Nadi kanalı tam olarak çalışmaya başlar.

6. Altıncı safhada birey belli bir duruşta kalarak Kundalini Şakti enerjisini aktifleştirmektedir. Bu safhada Kundalini Şakti enerjisi aktifleşir.

7. Yedinci safhada birey belli bir pozisyonda oturarak Dharana (konsantrasyon), Dhyana (meditasyon) ve Samadhi (trans) gerçekleştirmektedir.
Asana’lar uygulandıkça beden hiç bir zaman zorlanmamalıdır. Duruşları uygulamanın altın kuralı, her çalışmayı yavaşça, dikkatli, düşünerek ve farkında olarak yapmaktır. Zorlama ve güç uygulanması asla söz konusu olmamalıdır. Herkesin beden yapısı farklıdır. Duruşları yaparken bedeninizin fiziksel sınırlarını göz önünde bulundurmalısınız. Yoga’da ne kendinizle, ne de başkalarıyla yarış yoktur. Yoga’ya ilk başladığınızda adaleler sert olabilir, ancak 2-3 hafta sonra kasların esnekliği artmaktadır. Kaslar esneklik ve güç kazandıkça duruşların yapılması daha kolay ve keyifli hale gelmektedir. Yoga uygulamak için hiç bir yaş veya cinsiyet sınırı yoktur.

Duruşlar yanlış yapıldığında gerginlik ve rahatsızlık getirmektedir. Doğru uygulanan Asana’lar ise bedeni güçlü, hafif ve enerjetik yapmakta, zihni sakinleştirmekte ve sinir sistemini dengelemektedir. Birey bedenin, zihnin ve ruhun uyum içinde olduğunu hissetmektedir. Asana’ların devamlı suretle uygulanması bireyin hayata bakış tarzını değiştirmektedir. Birey  beslenme, cinsellik, temizlik ve eylemlerinin kontrolü ile yeni bir insan olacaktır. Asana’lar doğru ve orijinal teknikleri kullanarak uygulandığında çok rahat, kolay ve zorlanmadan yapılmaktadır. Bedensel hareketler çok zarafet kazanmaktadır. Asana’lar uyguladığında vücut evrendeki pek çok canlının bedensel formunu almakta, böylelikle tüm canlılarla ve evrenle bütünleşmektedir. Birey duruşları yaparken bedenine yoğunlaştığı takdirde bedeninin mikrokozmos farklı bir deyişle küçük evren olduğunu ve makrokozmosun, büyük evrenin bir parçası olduğunu hissetmektedir. Böylece bireyin bedeni evrenle bütünleşerek doğayla uyum içinde yaşamaktadır. Bu da insana büyük bir doyum ve mutluluk hissi vermektedir.

Duruşlar aracılığıyla omurganın tüm disklerini, omur eklemlerini, bağ ve kaslarını harekete geçirmektedir. Duruşlar doğru ve orijinal şekilde yapılırsa, omurga rahatlamakta, güçlenmekte ve iyileşmektedir. Yanlış yapılan duruşlar kısa veya uzun süreli hasarlara sebep olabilir. Duruşu uygulamadan önce omurga sağlama alınmalıdır. Yani bir duruşa giriş yapmadan önce sırtınızı dikleştirin, kamburlaşmayın, göğsünüzü öne doğru itin, karnınızı içe çekin ve çenenizi hafifçe kendinize doğru çekerek boynunuzu uzun tutun. Böylece omurgalar arası diskler fazla sıkışmaz. Tabanlarınızın yere eşit şekilde temas etmesine dikkat edin. Ancak bu halde omurlarınız en uygun biçimde üst üste gelebilir.

Asana yapılırken birey vücudunu unutmalıdır, bununla zihinsel denge ve dinginlik kazanılmaktadır. Asana uygulanmasının amacı kemikleri güçlendirmek, kaslara güç ve esneklik kazandırmak, iç organları sağlam ve aktif tutmak, kan dolaşımını dengelemek, metobolizmayı hızlandırmak, kilo dengesini tutturmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, sinir sistemini sakinleştirmek, sindirim sistemini aktifleştirmek, zihni güçlendirmek, beyni tam kapasitesinde çalıştırmak, vücudu kapsayan biyomanyetik alanı güçlendirmek ve bedenin biyoenerji akımlarını uyumlu bir şekilde çalıştırmaktır.

Asana’lar yapılırken duruşların sıralanması çok önemlidir. Doğru sıralama Asana’ların etkisini artırmaktadır. Yoga yedi yaşından itibaren uygulanabilir. Bu vücuttaki dengeleri korur ve insan hayatı boyunca sağlam ve dengeli olur. Yoga çalışmalarının yedi yaşında başlatılması en iyi durumdur, çünkü sekiz yaştan itibaren pineal bezi dejenerasyona uğramaktadır. Böylece pineal bezinin çöküşü ertelenmekte, sempatik ve parasempatik sinir sistemleri arasında denge korunmaktadır. Duruşlar çocuk bedeninin doğru ve dengeli büyümesine yardımcı olmaktadır. Çocukların bedenleri sağlam, güçlü ve dayanıklı olmaktadır. Duruşları çocukluğunda uygulamış olan insan bedeninin esnekliğini kaybetmemektedir. Yoga çocuklara okul hayatlarında da yardım etmektedir. Çocuklar daha kontrollü ve sakin olmakta, zihinsel dikkatlilik, berraklık ve konsantrasyon artmaktadır. Bu konuda ayrı bir kitap yayınlamayı planlıyoruz ( Yoga : Çocuklar için). 7-8 yaşında başlayanlar için Asana sıralaması standart programa göre hazırlanmaktadır. Daha ilerlemiş yaşlarda Yoga’ya başlayan kişiler için Asana sıralaması özel olabilir. Tecrübeli Yoga üstadı öğrencinin durumunu sezdiği için kişiye özel Asana sıralaması önermektedir.

Yoga yapan yaşlı insanlar çok kısa bir süre içinde kendilerini daha genç hisseder, çünkü insan ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz ve insan Yoga uygulayarak enerjiyle dolduğunda yine kendini genç hisseder. Bu nedenle yaşlı insan sert, eğilmez ve gergin bedenini Yoga duruşları yardımıyla esnetip gevşettiğinde kendini daha genç, aktif ve enerjik hissetmekte ve hayattan daha fazla zevk almaktadır. Bedeninizin ne kadar sert ve bükülmez olduğu ya da duruşları ne kadar iyi yaptığınız değil, önemli olan çabanızdır. Bedeniniz esnek olmadığı için moralinizi bozmayın ve çalışmanızdan vazgeçmeyin. Bedeniniz sert olduğu için Yoga’dan yararlanamayacağınızı ya da duruşların uygulanmasının imkansız olduğunu düşünmeyin. Her zaman olumlu düşünün. Siz her şeyi yapabilirsiniz, yeter ki isteyin. Haberinizin dahi olmadığı inanılmaz potansiyalleriniz vardır, ancak yalnızca onları geliştirmek gerekir. Gençliğinizi geri alabilirsiniz bunun için sadece Yoga uygulamanız gerekiyor.

Duruşları yavaş yavaş yapabildiğiniz kadar yapın. Her geçen gün biraz daha iyi yaptığınızın, daha esnek olduğunuzun ve bedeninizi daha iyi bir şekilde kontrol ettiğinizin farkına varacaksınız. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçlara şaşıracaksınız. Yoga ilerleme sistemidir. Bir kere uygulamaya başladığınızda her geçen gün daha da iyi olacaksınız. Gelişme hızınız tamamen düzenli uygulamanıza bağlıdır. Her geçen gün içinizde bulunan enerjinin müthiş gücünün farkına varacaksınız ve bu enerjinin bedeninizi nasıl yenilediğini ve olumlu bir şekilde geliştirdiğini göreceksiniz.

Duruşları yaparken her zaman olumlu düşünün. Beden ruhun sarayıdır. Bedenin dışsal görüntüsü ne olursa olsun içindeki ruh güzeldir. Siz güzelsiniz çünkü Evrensel Güzelliğin bir parçasısınız. Siz düşündüğünüzden daha güzelsiniz. Bunu bilseniz, düşünseniz ve buna göre hareket etseniz buna ulaşacaksınız. Fiziksel durumunuz ne olursa olsun, kendinizin ne denli bükülmez, gergin ya da eğilmez olduğu fikrini taşıyor olursanız olun, bu düşünceleri olumlu olan zarafet, özgüven, denge, güzellik ve uyum düşünceleriyle değiştirin. İçinizdeki güç ve enerji bu uyarıcı düşüncelere yanıt verecek ve bedeninizin bu olumlu nitelikleri kazandığını göreceksiniz. İnsanoğlu inanılmaz potansiyallere sahiptir ve istediği her şeyi yapabilir. Duruşları yaparken bedeninizin bükülmez oluşuna kızmayın ve moralinizi bozmayın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Bedeninizi eğitin ve bedeninizin uşağı değil, bedeninizin efendisi olun ve bedeninize istediğinizi yaptırın. Bedeninizi tıpkı yaramaz bir çocuğu eğitiyormuşçasına eğitin. Bedene kibar ancak kararlı, kendinden emin ve etkili davranın ve bedeninizin üzerinde kontrolü kaybetmeyin.

Her zaman olumlu ve sağlıklı düşüncelere sahip olmanız gelişmeniz için çok önemlidir. Olumlu düşünceler, başarıya doğru atılan birer adımdır. Eğer bir sporcu yarıştan önce olumsuz düşüncelere ve kaybetme hissine kapılırsa, bu olumsuz düşünceler otomatik olarak kasların yetersiz çalışmasına neden olacak ve sporcunun başarısız olmasını sağlayacaktır. Halbuki, olumlu düşünceler kasların kendilerini başarıya göre hazırlamalarını sağlayacaktır. Başarı ve kendine güven duygusu el ele tutuşarak yürümektedir.
Yoga uygulayan kişilerin farklı amaç ve beklentileri olabilir. Kimi bedeninin daha formlu ve sıkı olmasını ister, kimi fazla kilolardan kurtulmak, kimi özgüven ve denge kazanmak, kimi doğru duruş şekli, güzellik ve parlaklık, kimi aydınlanma, kimi neşe, kimi güç ve canlılık, kimi sinirsel gerginlik ve yorgunluktan kurtulmak, kimi spiritüel gelişme, kimi olağanüstü güçlere sahip olmak ister. İsteğiniz ne olursa olsun Orijinal Yoga Sistemi bunu size verme kapasitesindedir ve çok geçmeden içinizdeki enerjinin canlanmasının size neler verebileceğini kendiniz göreceksiniz.

Asana’lar uygulandıkça vücut rahatlar ve zıt duygular azap vermez. Duruşlar bireyi Pranayama, Pratyahara, Dharana ve Dhyana (meditasyon) basamaklarına hazırlamaktadır. Beden rahat bir duruşta olmadıkça meditasyon yapmak olanaksızdır. Bu nedenle, Yoga’da Asana'ları uygulamadan meditasyon yapılması önerilmemektedir. Yoga Sistemi’nin önceki basamaklarda bulunan tekniklerini uygulamadan meditasyon yapmaya kalkışmak yanlıştır. Amatörce yapılan sözde meditasyon doğru uygulanan gerçek meditasyonun verdiği olumlu sonuçlara hiçbir zaman varamaz.

Asana’lar vücut çalışmaları olmalarına rağmen zihni de etkilemektedirler. Duruşların uygulanması sırasında zihin gittikçe rahatlayarak gerginlikten kurtulmakta ve dengelenmektedir. Asana'ların düzgün olarak yapılması hemen hemen her sorunu düzeltmeye ve önlemeye yardım etmektedir.

İnsanlar, genellikle bedenlerinin farkında olmadıkları gibi zamanla bedenlerine tamamen yabancılaşmaktadırlar da. Bu da günümüzdeki birçok hastalığın nedenini oluşturmaktadır. Asana’lar bedenin farkına varmayı ve bedenin üzerinde yoğunlaşmayı sağlamaktadır. Yoga duruşları sayesinde bedende olan duyarlılık, bedensel bilinçlilik artmakta, zihinsel fiziksel bütünsellik sağlanmakta, böylece bedensel, zihinsel, ruhsal uyum ve sağlık elde edilmektedir. Asana teknikleri insanı stres, gerginlik, sıkıntı ve depresyondan kurtarmaktadır. Bedende biriken gerginlik, sıkıntı ve olumsuz enerji atıldıkça zihin de daha berrak, daha sakin ve daha kıvrak olmaktadır. Vücut gevşeyince zihin de tazelenerek daha canlı ve dingin olmaktadır. Böylece insan öfkesini kolayca kontrol edebilmekte, daha hoşgörülü olmakta, kendine daha çok güvenmekte, ruhsal sorunları ile kolayca baş edebilmektedir.

Asana’ların uygulanması vücuttaki gerginlik ve sıkıntıları ortadan kaldırarak bedende sıkışıp kalan, gelişmemiş iç enerjinin daha rahat dolaşması suretiyle tam şekilde kullanımını sağlamaktadır. Yoga duruşları sayesinde beden derin bir biçimde dinlendirilmektedir. Vücudun derin dinlendirilmesi onu canlandırmakta, daha çevik ve enerjetik yapmaktadır. İnsanın uykusu daha düzenli olmakta, kan dolaşımı hızlanmakta, cildi güzelleşmektedir.

İşten eve yorgun, stresli ve gergin gelindiğinde dışsal ve içsel olarak rahatlamak için karın üzerinde yapılan duruşlar uygulanabilir. Kullanılmış ve vücutta sıkışmış olumsuz enerjileri dışarıya atmanın en iyi yolu karın üzerinde yapılan duruşlardır. Bu duruşlarda iç dengeyi sağlamakla görevli olan böbrek meridyeni uyarılmaktadır. Yavaşlatılmış nefes alış verişleri de, sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Duruş yapıldıktan sonra adeta sırttan bir yük kalkmışçasına bir hafiflik hissedilir. Bedendeki ağırlık ve aşırı yorgunluk hissi, organizmanın yanlış çalıştığı ve bedende bir rahatsızlığın olduğunun göstergesidir.

Yoga öğretisine göre, insanın yaşını yaşadığı yıllar değil, bedeninin esnekliği belirlemektedir. Asana’lar yapıldığında vücudun esnekliği ve çalışma kapasitesi artmaktadır. İnsan daha az enerji tüketerek daha çok iş yapabilmektedir. Vücudun esnekliği arttıkça kas ağrıları önlenmekte ve tansiyon düzene girmektedir. Asana’lar insanın duruşunu düzeltmekte ve iç dengesini güçlendirmektedir. İnsan bedenini ve her kasını çok iyi hissetmeye başlamaktadır. Birey bedeninin üzerine iyice yoğunlaşarak dağınıklık, dengesizlik, tedirginlik, telaş, eksiklik gibi duygulardan kurtulmaktadır.

Sabit duruş sırasında kaslar esneklik kazanmaktadır. Duruşta kalma süresi kasların esnemesi için verilen zamandır. Duruş yapılırken kaslar asla zorlanmamalıdır. Kas zorlandığında kendini korumak için kasılmaktadır. Kasların zorlanması olumlu bir sonuç getirmeyeceği gibi zedelenme durumu da oluşabilir. Kasları esnetmek için onları gevşetmelisiniz. Bunun için zihninizi ve nefesinizi kullanın. Duruşta kalırken gerinen kasa zihinsel olarak odaklanın ve her nefes verişte bu kası gevşetin. Bu kasları esnetmek için en kısa yoldur. Kaslar nefes verildiğinde daha kolay gevşer ve esner. Bu şekilde kazanılan esneklik kalıcıdır ve kas ağrılarına neden olmaz. Beden bir hamurdur ve dengeli bir biçimde yoğrulmalıdır.

Kasları doğru yolla esnetmenin ve onları zorlamanın arasındaki farkı iyice anlamalısınız. Sabit duruş yapılırken kaslarda duyumsanan hafif, tatlı bir ağrı hissi onların esnemekte olduğunu göstermektedir. Ancak bu ağrı tatsızlaştığı ve rahatsız etmeye başladığında kasların zorlandığı anlaşılmaktadır. Bu halde duruşta fazla kalmadan uygulamanızı bitirmelisiniz. Doğru esnetme ve zorlamanın arasındaki farkı algılamak için zihin yapılanları izlemeli ve bilinç uyanık olmalıdır. Yoga öğretisine göre, Asana kendiliğinden zorlamadan oluşmalıdır. Uygulama sırasında kaslar gevşetilip gereksiz kasılma yok edilirse beden kendiliğinden gereken formu bulur. Yeni başlayan kişiler çoğu zaman kasılarak çalışır ve hırs yaparak kendilerini zorlar. Bundan kaçınmak için kendinizi sürekli izleyin ve sabırlı olun.

Duruşların uygulanması diyaframı güçlendirmekte ve canlandırmaktadır. İnsan bedeninin gövdesini bir silindire, diyaframı ise silindirde yukarı ve aşağı hareket etmekte olan bir pistona benzetebiliriz. Diyaframın çalışması kalbe yardım etmekte ve kan dolaşımını olumlu yönde etkilemektedir. Gövdedeki kan dolaşımı baş ve organlardaki kan basıncını etkilemektedir. Solunum sırasında diyafram çalışmıyorsa baş ve organlardaki kan basıncı düşmektedir. Diyaframın çalıştırılması kanın damarlardan geçerek baş ve organlara yayılmasını ve kan basıncının yükselmesini sağlar. Diyaframın güçsüzleşerek görevini yerine getirememesi kan dolaşımı ve bağırsakların çalışmasına olumsuz tesir etmektedir. Asana’ların yapılması sayesinde tüm organlardaki kan dolaşımı düzene girmektedir. Sağlıklı insanın bedeninde kan saatte 50 km. hızla seyrederken sağlığını yitirmiş insanın bedeninde ise 30 km. hızla akmaktadır.

Genellikle Asana teknikleri yavaş hareketlerle icra edilmekte ve sabit bir duruşla sonuçlanmaktadır. Duruşta sabit kalma sırasında kaslar kasılmakta veya esnemektedir. Kaslarda meydana gelen kasılma, tıpkı sıkılan bir süngerin içinden suyunun akması gibi, kaslardaki kanı dışarı pompalar. Duruşun uygulanması bittiğinde, kaslar gevşeyerek normal boyutuna dönmekte ve dolaşımdan gelen oksijenli kanla yıkanmaktadır. Böylece kaslardaki kan dolaşımı yenilenmekte ve toksinler atılmaktadır.

Yoga duruşları orijinal şekilde doğru teknik ve sıralama kullanılarak uygulanmalıdır. Asana’lara doğru şekilde giriş ve çıkış yapılmalıdır. Duruşlarda nefes doğru şekilde alınıp verilmelidir. Doğru yapılan Asana’lar vücudun sağlığını korumakta, kan dolaşımını düzenlemekte, iç organlara masaj yapmakta, kasları, eklemleri ve tendonları sağlıklı hale getirmekte, metobolizmayı hızlandırmakta, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, kilo-boy ve sıcaklık-soğukluk dengelerini korumakta, biyoenerji akımlarını düzenlemekte ve bedenin biyomanyetik alanını güçlendirmektedir. Asana’lar doğru ritimde zihinle uyum içinde yapılmalıdır. Bu da bedensel farkındalığı, duyarlılığı ve esnekliği artırmaktadır.

Yoga duruşları yapıldıktan sonra çalışmaların sonunda tam gevşeme tekniği uygulanmalıdır. Bunun için, sırt üstü minderin üstüne yatıp derin nefes alıp verilmelidir. Bacaklar ve kollar yanlara doğru açık, avuç içleri yukarıya doğru dönük olmalı, gözler kapatılmalı ve beden simetrik şekilde olmalıdır. Gevşeme öncesinde bütün kasları iyice kasmak gerekir. Bunu sağlamak için nefes alarak bacaklar, kollar ve omuzlar yerden biraz kaldırılmalı sonra nefesi tutarak eller yumruk yapılmalı ve bütün vücut kasılmalıdır. Ardından nefes ağızdan verilerek bacaklar, kollar ve omuzlar yere bırakılarak vücut tamamen gevşetilmelidir.

Akabinde, zihnin ayakların uçlarından başlayarak başın tepesine doğru teker teker tüm organlarda gezdirilmesi ile vücut tamamen gevşetilir. Zihin vücudun ayrı ayrı organlarına konsantre edilerek her nefes verişiyle ilgili organ gevşetilir. Böylelikle bedenin her kısmı yavaş yavaş gevşetilmektedir. Derin gevşemede bedene rahatlama dalgaları yayılır ve beden tamamen boşalarak sanki her tarafa yayılır. Böyle tam ve derin gevşeme Pratyahara basamağındaki astral tekniklerde kullanılmaktadır.

Bedenin tam gevşemesi zihne de yansımaktadır. Vücudun derin gevşemesi sırasında zihin rahatlar, sakinleşir, arınır ve dengelenir. Asana uygulamaları yapılırken aralarda kısa gevşemeler de yapılmalıdır. Duruşlar arasında bu gevşeme vücuttaki gerginliği atar ve vücuda bol oksijen alarak yeni duruşa hazırlar.

Fiziksel ve zihinsel gevşeme Yoga tekniklerinin doğru icrası için çok önemlidir, çünkü yalnız bu yolla Asana’ların özel yararları tümüyle ortaya çıkmaktadır. Gözleri kapatıp birkaç dakika dıştan ve içten tamamen gevşeme yeteneğini geliştirmek çok önemlidir. Bu yolla Yoga çalışması günün en güzel ve huzurlu zamanı olmaktadır. Böyle bir çalışmadan sonra kendinizi her anlamda daha iyi, canlı ve dinç hissedeceksiniz.

Nefes ve gevşeme teknikleri duruşları yaparken de uygulanmalıdır. Bu çok önemlidir. Duruşa girişte ve duruştan çıkışta doğru nefes kullanılmalıdır. Duruşta kalırken nefes ayarlanmalı ve vücuttaki lüzumsuz gerginlik ve gerilme atılmalı, kaslar lüzumsuz yere kasılmamalıdır. Uygulama esnasında tamamen normal nefes alınmaktadır. Nefes alış-verişleri duruşların ayrılmaz bir parçasıdır. Nefese önem vermeden yapılan duruşlar etkisini kaybetmektedir. Her duruşta doğru nefes ile bedene alınan enerji, organizmaya eşit şekilde dağılmakta ve beden sağlamlık kazanarak savunma mekanizması güçlenmektedir.

Nefes alış verişlerinin hareketlerle senkronize edilmesi fiziksel, sinirsel ve zihinsel uyum kazandırmaktadır. Nefes kendi kendine derinleşmekte, dolaşım sistemi ve metabolizma canlanmakta ve düzene girmektedir. Nefesi kullanarak beden gerginliği atılmaktadır. Duruşta kalırken bedenin gergin bölümlerine odaklanın ve her nefes verirken bu bölgeleri bilinçli olarak gevşetin. Böylece kaslar daha iyi bir şekilde esnemekte ve sertleşmeler giderilmektedir. Rahat nefes alıp vermek için duruşta kasılmış olmamalısınız. Duruşta kasılmış kalırsanız nefesiniz hızlanmaya başlar ve gevşeme başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle duruşu uygulama sırasında kaslarınızı lüzumsuz germeyin.

Her duruşta bedenin farklı bölüm ve organlarına konsantre olarak ilgili bölüm ve organlardaki gerginlik atılmalıdır. Birey daha ilerledikçe gereken organlara enerji göndererek bu organları güçlendirerek tedavi edebilir. Duruşlar insanın bir çeşit “ikinci hali” olan iç sessizlik ve gevşeklik içinde uygulandığında verimli olmaktadır. Eğer Asana çalışmasında orijinal teknikler kullanılmazsa bu “ikinci hale” ulaşılmaz. Orijinal Asana tekniği uygulandığında elde edilen rahatlama bu ikinci hali sağlar ve nefes vererek bedenin gevşetilmesi bireye iç durumu hakkında “haber verir”. Her duruştan sonra tam nefes alıp-vererek beden gevşetilmelidir ve gerginlik atılmalıdır. Bunu yapmadan başka bir duruşa geçmek işin temelini bozmak demektir. Onun için her duruştan sonra tam nefes uygulayarak bir rahatlama sağlanmalıdır. Bu dinlenme zamanı duruş için ayrılan zaman kadar önemlidir.

Bir duruşun uygulanması ne kadar eksiksiz olursa onu izleyen dinlenme de o kadar etkili olur. Duruşların doğru yönde yapılmasının göstergesi çalışmanın sonunda herhangi bir yorgunluğun meydana gelmemesidir. Her duruştan sonra bedene en az bir iki nefeslik dinlenme süresi tanınmalıdır. Duruşta kalırken kasılan kaslar kansız kalmaktadır. Kasların tekrar kana kavuşması için kısa bir süre gerekmektedir. Ancak bir iki derin nefesten sonra kaslar kana kavuşmaktadır. Yeterince kan almayan kaslar yorgunluk hissi yaratmaktadır. Böylece duruşların arasında bir iki nefeslik dinlenme rahatlık ve esenlik hissi vermektedir.

Yoga öğretisine göre, bu dinlenme sırasında duruşu yaparken adalelerde toplanan Prana (biyoenerji) bütün iç organlara yayılmaktadır. Duruş uygulanmasının bir amacı da bu Prana’yı toplamaktır, sonra biriktirilmiş Prana vejetatif ve sinir sistemlerini güçlendirmekte kullanılır. Her duruştan sonra yapılan gevşeme ve derin nefes sırasında fazla oksijen alınmaktadır. Bu süreçte adalelerde sarf edilen güçten ötürü toplanan laktik asit ve başka toksinler kan dolaşımı tarafından yıkanarak sürüklenip atılmaktadır.

Bedenin sertliği biyoenerji kanallarının tıkanması ve dolayısıyla oluşmuş toksinler yüzündendir. Pranayama uygulandığında Nadi’ler tıkanıklardan kurtulmakta, biyoenerji kolayca bedende dolaşmakta ve toksinler vücuttan atılarak bedenin sağlığı korunmaktadır. Duruşlar ancak bu takdirde yapıldıkça beden daha kolay esnekleşmekte, yapılması olanaksız gibi görülen duruşlar kolaylıkla yapılabilmekte ve duruşlardaki hareketler daha metin, daha zarif olmaktadır. Bu da Prana’nın bedene alınması ve kullanılmasını artırmaktadır. Bedendeki Prana akımı arttıkça Asana’ların yapılması çok kolay, doğal ve keyifli olmaktadır.

Yoga çalışmalarının bir amacı da bedendeki Kundalini Şakti enerjisini uyandırmaktır. Kundalini Şakti vücutta bulunan evrim enerjisidir. Asana’ların uygulanması bedendeki enerji merkezlerini, Çakra’ları aktifleştirmekte, enerji akımlarını düzene sokmakta ve vücudu Kundalini Şakti’nin uyanmasına hazır kılmaktadır. 50’den fazla Asana özellikle Çakra’ların aktifleşmesi için kullanılmaktadır. Diğer Asana’lar Nadi’leri temizleyip düzene sokarak Prana’nın bedende kolayca dolaşmasına imkan vermektedir. Böylece duruşların uygulanması bedensel, zihinsel ve enerjisel işlemlerin ve aktivitelerin birbiriyle denge ve uyumda çalışmasını sağlar. Bu elde edildiğinde Suşumna Nadi enerji kanalı aktifleşmeye başlar. Bu kanalı kullanarak Yogi daha ileri aşamalarda Kundalini Şakti’yi kafanın tepesinde yerleşen Çakra’ya kaldırarak insan bilincinin en yüksek merkezlerini canlandırıp ışıklandırmaktadır.

Özetle, Asana’lar yalnız bedeni güçlendirip sağlıklı kılmakta değil, bunun dışında Nadi ve Çakra’ları temizleyip aktifleştirmektedir. Bu da Yoga’nın daha ileri basamaklarında insan bilincinin evrimi için görevli olan yüksek merkezlerin uyandırılmasına yardım etmektedir. Bunlara ulaşmak için birey Asana’ları orijinal şekilde doğru teknikleri uygulayarak yapmalıdır. Asana’ların doğru yönde ve devamlı uygulanması bireyi Yoga’nın bir sonraki Pranayama basamağına hazırlamaktadır.
Asana uygulamasında önemli olan üç nokta vardır:

 1. Duruşu almak
 2. Duruşun ince ayarlarını yapmak
 3. Duruşta kalırken odaklanmak.

Bedenin ve zihnin disiplini Yoga’nın esasıdır. Yoga bedeni, zihni ve duyguları disiplinli yapmaktadır. Fiziksel, zihinsel ve duygusal disiplin bütünüyle tatmin edici bir hayat için şarttır. Zihinsel ve duygusal kontrolsüzlük stres, korku ve endişe yaratmaktadır. Duruşların uygulanması zihinsel ve duygusal kontrolsüzlüğün yarattığı zorluk ve sıkıntıları aşmaya yardım etmektedir. Disiplin, irade ve çözüm üretme gücü kazandırmakta ve enerjiyi olumlu bir şekilde yönlendirmektedir. Ani dürtü ve kaprisli isteklerle hareket eden kontrolsüz zihin zalim bir efendiye dönüşmekte ve acı çektirmektedir. Disiplinli, eğitilmiş ve kontrollü zihin güvenilir bir uşak olmakta ve mutluluk vermektedir. Bütün bunlara rağmen disiplinde aşırıya kaçılmamalı ve bir fanatizm ya da işkence haline gelmemelidir.

Yoga’nın tesirleri olağanüstüdür ve bu tesirlerin sırrı düzenli ve devamlı uygulamadır. Bu iki faktör dengede olduğunda tesir en iyi durumdadır. Haftada en az bir kez uygulama yapın, ancak daha fazla yaparsanız daha hızlı gelişirsiniz. Bununla birlikte, kendinizi ne başarı zorunluluğuna itin ne de zaman baskısı altına sokun. Zaman ve isteğiniz olduğunda uygulayın. Her uygulama sonrasında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çok geçmeden, bu hissin birkaç saat ve hatta günlerce kendini koruduğunun farkına varacaksınız.

Asana’ların düzenli uygulanması birçok hastalıkları gidermekte ve fiziki sağlığı geliştirmektedir, eklemler esnemekte ve sertleşmeler giderilmektedir, bağışıklık artmakta, karaciğer, akciğer, böbrek, bağırsak, mide, dalak ve salgı bezleri fonksiyonları düzene girmektedir. Aşırı kilolar giderilmekte ve kan dolaşımı hızlanmaktadır. Koroner kan akımı ve oksijen özümsemesi artmaktadır. Enerji kanalları canlanmakta ve tüm bedendeki enerji akımı güçlenmektedir.

Çevre, insanlar ve geçmiş tecrübeleriniz sizi etkilese de Yoga çalışmalarınızın sonuçları sizin düzenli ve disiplinli uygulamanıza bağlıdır. Eğer Yoga zihinsel ve bedensel saflıkla uygulanırsa hayatınızı zenginleştirecektir. Acele etmemeli ve sabırlı olmalısınız ama tembelleşmemelisiniz de. Eğer çalışmalarınız düzenli ve dengeliyse Yoga uygulamanızdan çok keyif alacaksınız.

Yoga doğal gelişme sistemi olduğu için hiç bir zaman bedeninizi zorlamayın. Duruşları rahat ve dikkatli bir şekilde uygulayın. Duruşları düzenli uygularsanız ilerlemeniz devamlı ve kesin olacaktır. Gelişmenizi hızlandırmak isterseniz, beslenmenize dikkat etmelisiniz. Yoga yaptığınız günlerde kırmızı etten vazgeçerek sebze ve meyve ile beslenmeniz yarar sağlayacak, Yoga çalışmalarının etkisi şüphesiz ki artacaktır. Yoga uygulaması gerek fiziksel ve zihinsel gelişim  gerekse sağlığınıza ayırdığınız en önemli zamandır. Bu yüzden, uygulama süresince ciddi ve dikkatli olun. Duruşları kitapta verildiği gibi aynen hiç bir şeyi değiştirmeden yapın. Yoga uygulaması sayesinde dilediğiniz her şeye ulaşabileceğinizden emin olun.


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
Yoga Academy Video

 Yoga Academy Videoları

Yoga Forum Sitesi

 Yoga Forum Sitesi

Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam417
Toplam Ziyaret289629
Yoga Academy Etkinlik Takvimi
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 24° 16°